zdrowepiersi.com.pl

Profilaktyka i zdrowie

Maciejuk Dariusz

Jest nim Dariusz Maciejuk, który po ukończeniu studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej (szczegóły na stronie: http://www.dariusz-maciejuk.pl/wyksztalcenie/) założył w Warszawie, przy ulicy 3 Maja 2, własną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym oraz w prawie handlowym i prawie bankowym. Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska adwokackiego  w Warszawie. Jest na przykład od 2015 roku Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej.


Kancelaria Adwokacka Dariusz Maciejuk
al. 3-go Maja 2 lok. 14
00-391 Warszawa